GALERIA

Otwarty Turniej Szachowy Karo Chess 2024

We wtorek, 28 maja w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach odbył się XIV Otwarty Turniej Szachowy Karo Chess 2024 pamięci dr inż. Leszka Gadomskiego, byłego Rektora Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w latach 2007-2013, radnego Miasta Siedlce, członka Bractwa św. Judy Tadeusza oraz laureata Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce.