Sokołów

Kosów Lacki: premiera tomiku poetyckiego „Kot Przytuleń” Piotra Siemieniuka

Kultura Pt. 14.06.2024 15:09:08
14
cze 2024

W czwartek, 13 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się premiera czwartego tomiku poetyckiego Piotra Siemieniuka pt. „KOT PRZYTULEŃ”. Trzy wcześniejsze książki poetyckie autora kierowane były do czytelnika bardziej doświadczonego czytelniczo. Wiersze miały charakter bardziej liryczny, egzystencjalny, zmagały się z życiem i światem.

Tym razem poeta skierował swoje słowa do najmłodszego czytelnika. Rzecz to niebłaha i niełatwa.  Trzeba zachować rytm, rym i nie można zagubić się w opowieści. Młody czytelnik intuicyjnie szybko wychwyci każde potknięcie. „Kot Przytuleń” jest jednak tomikiem wolnym od tego typu wpadek.

Na spotkanie premierowe przybyło wiele osób. Sala widowiskowa MGOK wypełniła się w całości. Głównymi bohaterami, poza autorem oczywiście, były dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym mającym na celu wyłonienie ilustracji do „Kota Przytuleń”.

Autor podziękował wszystkim, którzy wzięli w nim udział a zwłaszcza tym, których prace zostały zamieszczone w książce.

Podczas spotkania zostało także zaprezentowanych kilka utworów, które deklamowali: Franciszek Kryszczuk, Wiktor Pankiewicz, Maria Chomać, Aleksandra Rydzewska oraz córka poety Maria Siemieniuk.

Na koniec wszystkie dzieci otrzymały upominki, a autor ruszył do podpisywania książki.tekst: Artur Ziontek / MGOK w Kosowie Lackim
foto: Paweł Kryszczuk / Sokołowski Ośrodek Kultury

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.