Sokołów

XII Bieg Niepodległości w Sokołowie Podlaskim

Sport Pon. 06.11.2023 10:17:45
06
lis 2023

Jak co roku, 11 listopada w Sokołowie Podlaskim organizowany jest Bieg Niepodległości. Przyjmowane są już zgłoszenia do XII edycji tego wydarzenia.

Biegi odbędą się w Parku Przemysłowym w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Fabrycznej.

PROGRAM:


• 12:30 – bieg w kategorii „Przedszkole i młodsi”
• ok. 12:45 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy I-II”
• ok. 13:00 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy III-IV”
• ok. 13:15 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy V-VI”
• około 13:30 dekoracja podium zakończonych biegów
• ok. 14:00 bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII”
• ok. 14:15 bieg w kategorii „Szkoły średnie”
• ok. 14:30 bieg w kategorii „OPEN”
• około 14:45 dekoracja podium zakończonych biegów

Organizatorzy wydarzenia proszą o wcześniejsze stawienie się w miejscu imprezy ze względu na możliwość przyspieszenia poszczególnych biegów.
Przyjmowane są jedynie indywidualne zgłoszenia (od 2 listopada):

• mailowo na sekretariat@osir.sokolowpodl.pl
• telefonicznie 25 781 26 67
• osobiście w biurze OSIR, ul. Lipowa 50
• w dniu imprezy w biurze zawodów w namiocie OSIR przy strażnicy OSP.

Dane niezbędne do zgłoszenia:

• imię i nazwisko
• data urodzenia
• kategoria biegu

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Pełnoletni uczestnicy muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.
2. Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem prawnym, który złoży podpis na zgłoszeniu, zaświadczający o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.
3. Udział w biegu może nastąpić wyłącznie z naklejonym numerem startowym udostępnionym przez Organizatora;
4. Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie;
5. Bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
6. O kolejności na mecie decyduje sędzia zapisujący wyniki biegu na mecie.
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.
8. Pobranie numeru i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

INFORMACJE DODATKOWE


1. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania gorącego napoju oraz posiłku regeneracyjnego.
2. Nad zdrowiem uczestników imprezy będą czuwali ratownicy medyczni z karetką.
3. Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.
4. O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.
5. Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.osir.sokolowpodl.pl oraz naszym FB.

źródło: UM Sokołów Podlaski

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.